Språket

   Nästan alla Europas språk är släkt och kallas med ett namn - indoeuropeiska. Man vet idag att de går tillbaka på ett urspråk som talades för 8000 år sedan. Denna tid kallas "yngre stenålder" eller "bondestenålder". Genom att jämföra ord som har samma rot eller ursprung, kan man konstruera upp deras uppfattning om jordbruk, redskap, arbete, rättsbegrepp, religion m.m.

   Du kan här läsa hur man kan veta att de kände till stjärnbilder och astrologi/astronomi.

   Man kan också av språket räkna ut var deras urhem var beläget och svårighterna som uppstår då man skall beräkna sådana saker.