Runstaven

Länk till dokument:

 

Kort och koncis redogörelse för runstaven och dess bilder 

 

Läs här om runstavens stjärnbilder

(Klicka här nedan!)

Runstav och stjärnor

 

 

Samtliga runstavsbilder samlade

(Klicka här nedan!)

Runstavens tecken och bilder från dag till dag

 

Denna bondealmanacka med gamla anor finns bevarad i norden. Årets 52 veckor är utmärkta med runor på en bräda och däröver inristade bilder, som föreställer stjärnbilderna. Här skall man återfinna Väduren, Kräftan, Skyttens pil, Pegasus, Fiskarna, Orion, Plejaderna och många andra.

Alla förekommande runstavsbilder finns här listade. De är tagna från 1328 års runkalender och Rudbecks runstavar på 1600-talet, samt från Carleson, Celsius och Planberg på 1700-talet. Från 1800-talet har man Liljegrens runlära och tysken Schnippels runstavsbeskrivning m.fl.

Bland modernare verk finner man bl.a. en runstavsbeskrivning i norrmannen Schroeters handbok i kronologi. 

Länk till pdf med  runstavens tecken och bilder från dag till dag. 

 

Runstavens bilder är stjärnbilder, som redan Olaus Magnus antydde på 1500-talet. Vilka stjärnbilder som dessa runstavsbilder motsvarar finns noga utrett under Dokumentation nedan.

Gå in på Dokumentation ovan och klicka på A Runstaf och stjärnor för att läsa om den ursprungliga och äldsta förklaringen till runstavens bilder.

 

 

 Runstav i Göteborgs historiska museum

 

Runstaven är skuren som en rund käpp och runorna, symboliserande dag för dag ringlar sig genom året, in och ut i cirklar.

På bilden ser man fiskar, det är den 4 oktober, Fransiscus,

den 7 oktober, Birgitta, en karda.

På en motstående ring ser man; den 14 april, ett träd, första sommardag och därunder,

den 23 april, Georgsdagen; en häst och därunder

två dagar senare, den 25 april; en gök i ett träd, "Gökdagen".

 

 

Här ovan ser man en plog och ett svin för den 21 mars

därunder en omstjälpt båt för alla själars dag den 2 november.

Litet längre ner en hästsko för den 19 november.

 

 Här ser man uppifrån den 7 mars; en vävspole, vävtiden;

Därunder den 1 mars ett huvud, Mars med sitt långa skägg,

Därunder den 19 november; en kyrka,

den 23 november, Clemens, ett ankare;

därunder, den 25 november, Katarina; ett hjul, en spinnrock.

 

  

 

Vårsidan av en spatserkäpp i Göteborgs historiska museum

  

 

Tingspall: Julen slut, ting får hållas efter 20:e dag

Båge och svärd. 25 januari, Paulusdagen, jakt med båge.

Ljusstake; 2 februari, Kyndelsmässodagen.

Krona; Mariadag

Blåshorn, 3 februari, blåsmässa.

Äpple. 6 februari, Dorothea.

Tång och notnål. 9 februari; Apollonia.

Hjärta; 10 februari, Scolastica.

Krokig kniv; 10 februari, träden avkvistas.

Yxa och biskopsstav, 15 februari, Sigfrid.

Nyckel och ägg, 22 februari, Petrus in Catedra, Petter Katt.

Fisk och yxa; 24 fabruari, Mattias

Ett lysande huvud; 1 mars; Mars med sitt långa skägg.

Biskopsmössa, 2 mars.

Ben eller strumpa och vävspole; 7 mars, Perpetua, vävtiden.

Ett träd, 12 mars, Gregorius, saven stiger.

Biskopsmössa

Hus; 17 mars, Gertrud.

Plog och biskopsstav. Bengt med plogen.

Krona, Mariæ bebådelsedag.

Öltunna, Rupert, marsölets brygd.

Skepp, 1 april.

Biskopsmössa

Harv, 4 april.

Fiskhåv, 6 april

Träd, blomma, stör, 14 april, Tiburtius, första sommardag.

Häst och spjut, 23 april, Georgsdagen.

Fågel i träd, gökdagen, 25 april, Marcusdagen.

Fågel på ägg, 1 maj.

Fana och kors, 3 maj, Korsmässa om våren.

 

 

Runstavar från Dalarna i Nordiska museet

 

 

Dessa fem runstavar visar det på landet förekommande formen. Ofta har runstavarna bara två sidor; en vintersida från den 14 oktober och en sommarsida från den 14 april.

Men även fyrdelade runstavar finns, med olika indelningsgrund.

 

 

 September i runstav i Göteborgs Historiska museum

 

 

Den 24 augusti, Bartolomeus, en kniv.

Den 1 september, Egidius, en biskopsmössa och en ullsax.

Den 8 september, jungfru Mariæ dag; en krona, en bistock, en frukt.

Den 14 september, Korsmässa, ett stående kors, en trefotad stol, tingsterminen

Den 17 september, en fågel på regnbågen

Den 21 september, Mauritius, en bock.