Dokument: Runor tolkade

 

Brakteat föreställande Odin på Sleipner

från Gammel Stenderup

 

 Runorna ritade i en ring läses från vänster till höger:

NAL KNA TIND TALA KUUGL EAVASKO SLAHINATK

Översättning:

"Nålen kan räkna tänder på den runda bården kringom guldbrakteaten. (Någon) hästsko har jag inte slagit.

Förklaringen är att man inte med fingrarna eller ögat kan räkna de små inskärningarna i bården kringom brakteaten. Därtill är det för smått.. Det kan endast nålen. Sista satsen är en förklaring till varför denna brakteat fått sitt särskilda utseende. "Jag slog" säger smeden " ingen sko på den avbildade hästen". Troligen en ordlek, därför att smeden använde samma ord som hovslagaren; "slå hästsko". (Hästen har fågel-liknande ben)

Man får också reda på, att guldsmeden använde en nål för att gravera in de små fördjupningarna, tinnarna, i kanten eller som han kallar denna kant eller bård, med ett troligt lånord från västgermanskan; KUUGL.

För närmare upplysningar om grammatik hänvisas till "dokumentation - Runor tolkade".

 

Vadstenabrakteaten, Oden på Sleipner och runraden

 Lägg märke till fågeln, (Hugin) som viskar i gudens öra.