Ansvarig utgivare och författare av texter på denna hemsida:

Hans Carling hans.carling@telia.com

Din nyhet!

2012-09-09

Pdf er ligger uppe, om astrologi/astronomi och om folktro.

Välkommen till denna hemsida. Vi försöker servera kunskaper om astrologi på ett för besökaren trevligt och begripligt sätt.

2012-09-09

Välkommen till denna hemsida, som visar hur de gamla indoeuropeernas språk och religion redan i forntiden var påverkad av astrologi.